Copied
 
 
Aage Bejer
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
15.07.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
15.07.2024
28 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
15.07.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
FKB A/S (CVR 77863311) OPLØST EFTER KONKURS 10.06.2002 10.05.2004 bestyrelse
SSA AF 12/4 2010 A/S (CVR 53897118) OPLØST EFTER KONKURS 25.10.1975 25.08.1995 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
FKB A/S (CVR 77863311) OPLØST EFTER KONKURS 10.06.2002 10.02.2004 adm. dir
PANDAN TRANSPORT COMPANY ApS (CVR 25020375) OPLØST EFTER KONKURS 21.12.1999 27.09.2004 direktion
MOBILE SHOWROOMS ApS (CVR 70624311) TVANGSOPLØST 24.10.1982 21.01.1991 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
15.07.2024
Beskrivelse
Konkurser
15.07.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bejer28,00 % 28,00 % 28,00 % 57,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
15.07.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bejer (antal: 7)0403
Pct.0 %57 %0 %43 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
15.07.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bejer (antal: 9)2340
Pct.22 %33 %44 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.