Copied
 
Aage Bak Mikkelsen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
23.01.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
23.01.2022
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
23.01.2022
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
23.01.2022
Beskrivelse
Konkurser
23.01.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bak Mikkelsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
23.01.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bak Mikkelsen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
23.01.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bak Mikkelsen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.