Copied
 

Aage Bentzen
Nuværende adresse ():
Manna Mosevej 76, 9700 Brønderslev
Kønsfordeling
25.06.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
25.06.2021
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
25.06.2021
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Haveservice v/Aage Bentzen (CVR 18784696) 15.09.1995
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
25.06.2021
Beskrivelse
Konkurser
25.06.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bentzen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
25.06.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bentzen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
25.06.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bentzen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.