Copied
 
 
Aage Bak Nilsson
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
27.02.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
27.02.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
27.02.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
27.02.2024
Beskrivelse
Konkurser
27.02.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bak Nilsson0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
27.02.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bak Nilsson (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
27.02.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bak Nilsson (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.