Copied
 
 
Aage Bay Bach
Nuværende adresse ():
Gammel Vråvej 31, 9382 Tylstrup
Kønsfordeling
18.04.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
18.04.2024
25 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
18.04.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
AHAA HOLDING ApS (CVR 32342183) NORMAL 01.07.2011
SYDVIND ApS (CVR 28512325) NORMAL 14.03.2005
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
SALIXIN A/S (CVR 33776748) NORMAL 01.07.2011 09.11.2021 bestyrelsesmedlem
Agrobrændsel Dk A M B A (CVR 16904848) TVANGSOPLØST 29.01.1996 06.06.2000 bestyrelse
BIO CRACK ApS (CVR 19027376) TVANGSOPLØST 15.12.1995 09.06.2000 bestyrelse
Bio-Ethanol A/S (CVR 16923885) TVANGSOPLØST 15.02.1993 06.06.2000 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
SYDVIND ApS (CVR 28512325) NORMAL 14.03.2005 31.12.2016 direktør
Bio-Ethanol A/S (CVR 16923885) TVANGSOPLØST 15.12.1997 06.06.2000 direktion
BIO CRACK ApS (CVR 19027376) TVANGSOPLØST 15.12.1995 09.06.2000 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
18.04.2024
Beskrivelse
Konkurser
18.04.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bay Bach25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
18.04.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bay Bach (antal: 12)3306
Pct.25 %25 %0 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
18.04.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bay Bach (antal: 17)4382
Pct.24 %18 %47 %12 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.