Copied
 
Aage Behnfeld Jensen
Nuværende adresse ():
Skovglimt 4, 6340 Kruså
Kønsfordeling
26.10.2020
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
26.10.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
26.10.2020
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
EjereStatusDatoAndelStemmer
KRUSÅ HANDELSHUS V/BIRGIT OG AAGE JENSEN (CVR 17467034) 01.01.1994 50,00-66,66% 50,00 %
Ingen historisk.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
KRUSÅ HANDELSHUS V/BIRGIT OG AAGE JENSEN (CVR 17467034) 01.01.1994
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
26.10.2020
Beskrivelse
Konkurser
26.10.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Behnfeld Jensen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
26.10.2020
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Behnfeld Jensen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
26.10.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Behnfeld Jensen (antal: 2)0020
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.