Copied
 
Aage Behnfeld Jensen
Nuværende adresse ():
Nederdammen 34, 1. tv., 6760 Ribe
Kønsfordeling
23.01.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
23.01.2022
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
23.01.2022
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
HistorikStatusFraTilEjerandelStemmeandel
KRUSÅ HANDELSHUS V/BIRGIT OG AAGE JENSEN (CVR 17467034) 01.01.1994 30.06.2021 50,00-66,66% 50,00 %
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
23.01.2022
Beskrivelse
Konkurser
23.01.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Behnfeld Jensen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
23.01.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Behnfeld Jensen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
23.01.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Behnfeld Jensen (antal: 2)0020
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.