Copied
 
 
Aage Bang Madsen
Nuværende adresse ():
Kistrupvej 11, 8830 Tjele
Kønsfordeling
27.02.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
27.02.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
27.02.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Kistrup Navntoft Vandforsynings- anlæg I/S (CVR 25858468) 01.01.2018
Kistrup Nordmann v/Aage Bang Madsen (CVR 14953302) 20.02.1991
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
27.02.2024
Beskrivelse
Konkurser
27.02.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bang Madsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
27.02.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bang Madsen (antal: 2)0002
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
27.02.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bang Madsen (antal: 3)0030
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.