Copied
 
 
Anders Pedersen
Nuværende adresse ():
Kjærgårdsvej 8, 6971 Spjald
Kønsfordeling
26.05.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
26.05.2024
67 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
26.05.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
HistorikStatusStartStop
TINGHØJE ELPRO ApS (CVR 15499834) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 28.05.1991 07.09.2005
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
JOHS PEDERSEN OG SØN V/ANDERS PEDERSEN (CVR 10017033) 01.01.1986
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
MURERMESTER JOHANNES PEDERSEN OG SØN, RINGKØBING ApS (CVR 71013219) TVANGSOPLØST 26.03.1982 18.11.1991 direktion
OLE PETERSEN, KØDEKSPORT ApS (CVR 36508841) TVANGSOPLØST 28.10.1976 05.05.1988 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
26.05.2024
Beskrivelse
Konkurser
26.05.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Anders Pedersen66,67 % 66,67 % 66,67 % 66,67 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
26.05.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Anders Pedersen (antal: 4)0211
Pct.0 %50 %25 %25 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
26.05.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Anders Pedersen (antal: 4)0211
Pct.0 %50 %25 %25 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.