Copied
 
 
Aage Bech Jensen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
22.04.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
22.04.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
22.04.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
BAGER BECH JENSEN. HELSINGØR ApS (CVR 70635712) OPLØST EFTER ERKLÆRING 26.09.1982 07.09.2006 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
22.04.2024
Beskrivelse
Konkurser
22.04.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bech Jensen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
22.04.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bech Jensen (antal: 2)0011
Pct.0 %0 %50 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
22.04.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bech Jensen (antal: 2)0110
Pct.0 %50 %50 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.