Copied
 
 
John Kunze
Nuværende adresse ():
Bårsevej 23, 4733 Tappernøje
Kønsfordeling
22.07.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
22.07.2024
50 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
22.07.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Tømrermester v/John Kunze Delhøjgård (CVR 10006473) 27.12.1978
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
SJÆLLANDS TÆKKEMANDSLAUG'S INDKØBSFORENING ApS (CVR 13213895) TVANGSOPLØST 01.06.1989 23.07.1992 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
SJÆLLANDS TÆKKEMANDSLAUG'S INDKØBSFORENING ApS (CVR 13213895) TVANGSOPLØST 01.06.1989 23.07.1992 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
22.07.2024
Beskrivelse
Konkurser
22.07.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
John Kunze50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
22.07.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
John Kunze (antal: 2)0101
Pct.0 %50 %0 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
22.07.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
John Kunze (antal: 3)1110
Pct.33 %33 %33 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.