Copied

Peter Fogh Rasmussen
Nuværende adresse ():
Tåruphøjvej 9, 8830 Tjele
Kønsfordeling
10.06.2023
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
10.06.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
10.06.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
PETER FOGH RASMUSSEN (CVR 10009995) 05.05.1982
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
10.06.2023
Beskrivelse
Konkurser
10.06.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Peter Fogh Rasmussen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
10.06.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Peter Fogh Rasmussen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
10.06.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Peter Fogh Rasmussen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.