Copied
 
 
Aage Birk
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
22.07.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
22.07.2024
20 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
22.07.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
SKOVGÅRDEN ApS (CVR 77590811) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 04.10.1985 10.09.1994 bestyrelse
SELSKABET AF 24.06.1985 ApS (CVR 78838914) TVANGSOPLØST 24.06.1985 21.05.1999 bestyrelse
FORLAGET PÅ KARETMAGERVEJ A/S (CVR 87604128) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 19.06.1978 12.04.1989 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
SKOVGÅRDEN ApS (CVR 77590811) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 04.10.1985 10.09.1994 direktion
SELSKABET AF 24.06.1985 ApS (CVR 78838914) TVANGSOPLØST 24.06.1985 21.05.1999 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
22.07.2024
Beskrivelse
Konkurser
22.07.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Birk20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
22.07.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Birk (antal: 5)0122
Pct.0 %20 %40 %40 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
22.07.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Birk (antal: 7)3220
Pct.43 %29 %29 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.