Copied
 
Aage Birger Pedersen
Nuværende adresse ():
Povlskrovej 43, 6360 Tinglev
Kønsfordeling
28.10.2020
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
28.10.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
28.10.2020
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
AAGE PEDERSEN (CVR 14630473) 01.11.1990
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
28.10.2020
Beskrivelse
Konkurser
28.10.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Birger Pedersen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
28.10.2020
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Birger Pedersen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
28.10.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Birger Pedersen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.