Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

83.557

Primær drift

83.557

Årets resultat

36.618

Aktiver

827'

Kortfristede aktiver

38.843

Egenkapital

618'

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

19 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
30.05.2019
2017
01.06.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat83.55773.28142.73700000
Resultat af primær drift83.55773.28142.73718.00090.40016.80014.35840.900
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter2.6392.5002.0009.15010.4002.9802.2842.533
Finansieringsomkostninger-3.623-3.880-5.580-1.760-451-680-95-531
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat37.476155.68626.51218.10048.94948.84117.1279.027
Resultat36.618121.34420.66014.05243.06539.40319.1487.006
Forslag til udbytte0-113.00000-108.000-105.800-96.600-96.600
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
30.05.2019
2017
01.06.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.4705504402.0602.28815.5623.9631.979
Likvider33.373208.630726.6251.077.1591.087.009980.1421.227.0811.380.826
Kortfristede aktiver38.843209.180727.0651.079.2191.089.297995.7041.231.0441.382.805
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver787.965833.100199.315211.960219.250335.65066.41065.830
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver787.965833.100199.315211.960219.250335.65066.41065.830
Aktiver826.8081.042.280926.3801.291.1791.308.5471.331.3541.297.4541.448.635
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
30.05.2019
2017
01.06.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte0113.00000108.000105.80096.60096.600
Egenkapital618.046694.428573.084552.424646.372709.107766.304843.756
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser208.762347.852353.296738.755662.175622.247531.150604.879
Gældsforpligtelser208.762347.852353.296738.755662.175622.247531.150604.879
Forpligtelser208.762347.852353.296738.755662.175622.247531.150604.879
Passiver826.8081.042.280926.3801.291.1791.308.5471.331.3541.297.4541.448.635
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
30.05.2019
2017
01.06.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad 10,1 %7,0 %4,6 %1,4 %6,9 %1,3 %1,1 %2,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,9 %17,5 %3,6 %2,5 %6,7 %5,6 %2,5 %0,8 %
Payout-ratio Na.93,1 %Na.Na.250,8 %268,5 %504,5 %1.378,8 %
Gældsdæknings-nøgletal 2.306,3 %1.888,7 %765,9 %1.022,7 %20.044,3 %2.470,6 %15.113,7 %7.702,4 %
Soliditestgrad 74,8 %66,6 %61,9 %42,8 %49,4 %53,3 %59,1 %58,2 %
Likviditetsgrad 18,6 %60,1 %205,8 %146,1 %164,5 %160,0 %231,8 %228,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.