Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-41.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

20.413'

Aktiver

13.982'

Kortfristede aktiver

95.000

Egenkapital

13.953'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

328 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
28.06.2021
2019
25.05.2020
2018
24.05.2019
2017
23.05.2018
2016
24.05.2017
2015
20.05.2016
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-41.000-21.000-17.000-53.000-41.000-88.000-97.000-99.000
Resultat af primær drift00-17.000-53.000-41.00023.000-176.000-179.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter19.000249.000057.0000000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger0-1.000000000
Resultat før skat20.398.00012.910.000-102.000-51.000-90.00031.000-170.000-172.000
Resultat20.413.00012.870.000-80.000-49.000-85.000-224.000-151.000-143.000
Forslag til udbytte00000-2.000.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
28.06.2021
2019
25.05.2020
2018
24.05.2019
2017
23.05.2018
2016
24.05.2017
2015
20.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.0006.000322.000300.0002.894.0002.867.0001.558.0001.547.000
Likvider75.000610.0001.00021.00071.000110.00033.00023.000
Kortfristede aktiver95.000616.000323.000321.0002.965.0002.977.0001.591.0001.570.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver13.887.00013.887.00011.281.00011.281.00062.000122.000387.000393.000
Materielle aktiver0000002.180.0002.259.000
Langfristede aktiver13.887.00013.887.00011.281.00011.281.00062.000122.0002.567.0002.652.000
Aktiver13.982.00014.503.00011.604.00011.602.0003.027.0003.099.0004.158.0004.222.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
28.06.2021
2019
25.05.2020
2018
24.05.2019
2017
23.05.2018
2016
24.05.2017
2015
20.05.2016
Forslag til udbytte000002.000.00000
Egenkapital13.953.0001.740.000870.000950.000999.0003.084.0003.308.0003.459.000
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser29.00018.00017.00031.00019.00015.00018.0000
Kortfristede forpligtelser29.00012.763.00010.734.00010.652.0002.028.00015.000850.000763.000
Gældsforpligtelser29.00012.763.00010.734.00010.652.0002.028.00015.000850.000763.000
Forpligtelser29.00012.763.00010.734.00010.652.0002.028.00015.000850.000763.000
Passiver13.982.00014.503.00011.604.00011.602.0003.027.0003.099.0004.158.0004.222.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
28.06.2021
2019
25.05.2020
2018
24.05.2019
2017
23.05.2018
2016
24.05.2017
2015
20.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-0,1 %-0,5 %-1,4 %0,7 %-4,2 %-4,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 146,3 %739,7 %-9,2 %-5,2 %-8,5 %-7,3 %-4,6 %-4,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.-892,9 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,8 %12,0 %7,5 %8,2 %33,0 %99,5 %79,6 %81,9 %
Likviditetsgrad 327,6 %4,8 %3,0 %3,0 %146,2 %19.846,7 %187,2 %205,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-11
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for International Cargo Terminals Holding A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at investere i værdipapirer, kapitalandele mv.