Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

17.487'

Primær drift

1.294'

Årets resultat

1.114'

Aktiver

14.581'

Kortfristede aktiver

7.863'

Egenkapital

5.105'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

35 %

Likviditetsgrad

122 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
30.05.2021
2019
19.08.2020
2018
06.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
11.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat17.487.40814.892.84911.307.27513.293.83713.050.48510.925.38310.071.74010.426.160
Resultat af primær drift1.294.090541.3770706.8811.301.830880.287462.247886.029
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter99.098103.2791.29531.82268.546119.35223.24420.626
Finansieringsomkostninger-158.349-234.107-260.637-246.826-214.039-181.634-162.519-199.152
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.394.647461.908329.149483.1921.121.354859.639372.991744.700
Resultat1.113.994366.912255.760369.927860.514678.004298.218583.634
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
30.05.2021
2019
19.08.2020
2018
06.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
11.05.2016
Kortfristede varebeholdninger3.475.2213.876.7523.433.5333.547.1533.020.1302.546.0912.135.2261.787.577
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.668.1055.537.8613.696.6683.033.4191.422.7282.164.6592.544.3052.473.388
Likvider719.843160.318512.382434.378660.20062.693108.381839.966
Kortfristede aktiver7.863.1699.574.9317.642.5837.014.9505.103.0584.773.4434.787.9125.100.931
Immaterielle aktiver og goodwill0167.893235.045302.1970000
Finansielle anlægsaktiver1.122.665975.730924.371917.089925.774910.538868.904818.885
Materielle aktiver5.595.5906.549.5157.057.5287.386.7246.995.9694.300.7324.069.6933.258.016
Langfristede aktiver6.718.2557.693.1388.216.9448.606.0107.921.7435.211.2704.938.5974.076.901
Aktiver14.581.42417.268.06915.859.52715.620.96013.024.8019.984.7139.726.5099.177.832
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
30.05.2021
2019
19.08.2020
2018
06.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
11.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital5.104.8433.990.8493.623.9363.368.1764.827.1953.966.6813.288.6772.990.459
Hensatte forpligtelser573.776682.721587.725701.495593.070423.150420.155399.656
Langfristet gæld til banker1.689.12801.837.5601.661.1811.905.642000
Anden langfristet gæld743.807730.557751.183298.4440000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.022.6793.163.4781.412.198888.737925.876721.2961.489.026666.804
Kortfristede forpligtelser6.469.87010.117.0279.059.1239.591.6645.698.8945.594.8826.017.6775.787.717
Gældsforpligtelser8.902.80512.594.49911.647.86611.551.2897.604.5365.594.8826.017.6775.787.717
Forpligtelser8.902.80512.594.49911.647.86611.551.2897.604.5365.594.8826.017.6775.787.717
Passiver14.581.42417.268.06915.859.52715.620.96013.024.8019.984.7139.726.5099.177.832
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
30.05.2021
2019
19.08.2020
2018
06.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
11.05.2016
Afkastningsgrad 8,9 %3,1 %Na.4,5 %10,0 %8,8 %4,8 %9,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 21,8 %9,2 %7,1 %11,0 %17,8 %17,1 %9,1 %19,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 817,2 %231,3 %Na.286,4 %608,2 %484,6 %284,4 %444,9 %
Soliditestgrad 35,0 %23,1 %22,9 %21,6 %37,1 %39,7 %33,8 %32,6 %
Likviditetsgrad 121,5 %94,6 %84,4 %73,1 %89,5 %85,3 %79,6 %88,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report for Copenhagen AirTaxi A/S has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act regulations concerning reporting class B enterprises. Furthermore, the company has decided to comply with certain rules applying to reporting class C enterprises. The accounting policies are unchanged from last year, and the annual report is presented in DKK.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Charges and security Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 2.361 t.kr., har selskabet stillet pant i løsøre og fly, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør 3.844 t.kr. For bank loans, DKK 2.361.000, the company has provided security in company assets representing a value of DKK 3.844.000 at 31 December 2022.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, the Board of Directors and the Managing Director have approved the annual report of Copenhagen AirTaxi A/S for the financial year 1 January - 31 December 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Description of key activities of the company The company's activites comprise of avation, repairs, taxi flights and training of pilots.