Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-195'

Primær drift

-262'

Årets resultat

-289'

Aktiver

831'

Kortfristede aktiver

831'

Egenkapital

-249'

Afkastningsgrad

-31 %

Soliditetsgrad

-30 %

Likviditetsgrad

118 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-195.480
Resultat af primær drift-261.549
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-27.311
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-288.860
Resultat-288.860
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger763.030
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 67.678
Likvider0
Kortfristede aktiver830.708
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver830.708
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital-248.860
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker376.800
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser702.768
Gældsforpligtelser1.079.568
Forpligtelser1.079.568
Passiver830.708
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad -31,5 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 116,1 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -957,7 %
Soliditestgrad -30,0 %
Likviditetsgrad 118,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:08.05.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.