Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-1.500

Primær drift

-1.500

Årets resultat

389'

Aktiver

953'

Kortfristede aktiver

2.425

Egenkapital

462'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

49 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.04.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.500-1.300
Resultat af primær drift-1.500-1.300
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-14.280-10.754
Resultat før skat385.52030.763
Resultat388.99633.403
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.04.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider2.4253.926
Kortfristede aktiver2.4253.926
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver950.233545.457
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver950.233545.457
Aktiver952.658549.383
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.04.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital462.39973.403
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser04.680
Gældsforpligtelser490.259475.980
Forpligtelser490.259475.980
Passiver952.658549.383
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.04.2022
Afkastningsgrad -0,2 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 84,1 %45,5 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 48,5 %13,4 %
Likviditetsgrad Na.83,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Ingen nuværende registrering.