Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-10.000

Primær drift

-10.000

Årets resultat

-90.018

Aktiver

902'

Kortfristede aktiver

702'

Egenkapital

-72.535

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-8 %

Likviditetsgrad

72 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.08.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-10.0000
Resultat af primær drift-10.000-14.270
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter37.92346.779
Finansieringsomkostninger-112.925-55.010
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-85.002-22.501
Resultat-90.018-22.517
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.08.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 208.3400
Likvider12.923182.724
Kortfristede aktiver701.5471.091.549
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver200.0000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver200.0000
Aktiver901.5471.091.549
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.08.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital-72.53517.483
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.7508.750
Kortfristede forpligtelser974.0821.074.066
Gældsforpligtelser974.0821.074.066
Forpligtelser974.0821.074.066
Passiver901.5471.091.549
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.08.2022
Afkastningsgrad -1,1 %-1,3 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 124,1 %-128,8 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -8,9 %-25,9 %
Soliditestgrad -8,0 %1,6 %
Likviditetsgrad 72,0 %101,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.