Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.976'

Primær drift
Na.
Årets resultat

2.844'

Aktiver

30.002'

Kortfristede aktiver

10.285'

Egenkapital

29.853'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2019
11.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.976.3651.921.600-1.678.032
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter867.5650940
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-21723.773-206.592
Resultat før skat000
Resultat2.843.9092.645.373-1.883.684
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2019
11.06.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.592.42412.742.10219.685.490
Likvider692.2392.479.324836.497
Kortfristede aktiver10.284.66315.221.42620.521.987
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver19.717.21511.926.0223.888.148
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver19.717.21511.926.0223.888.148
Aktiver30.001.87827.147.44824.410.135
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2019
11.06.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital29.852.91827.009.00924.363.636
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser148.960138.43946.499
Gældsforpligtelser148.960138.43946.499
Forpligtelser148.960138.43946.499
Passiver30.001.87827.147.44824.410.135
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2019
11.06.2021
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,5 %9,8 %-7,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,5 %99,5 %99,8 %
Likviditetsgrad 6.904,3 %10.995,0 %44.134,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C. The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year. Reporting currency is Danske Kroner (DKK).
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The Executive Board has today considered and approved the annual report of ADVANTAGE PE 2019 Feeder ApS for the financial year 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesADVANTAGE PE 2019 Feeder ApS (ADVANTAGE 2019 Feeder) is a feeder fund-of-fund for the fund-of-fund ADVANTAGE PE 2019 A K/S (ADVANTAGE 2019) with a geographical focus on investments in North America. Commitments are made to mid-market buy-out funds only. ADVANTAGE 2019 is fully committed to four portfolio funds.