Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.875

Primær drift

12.484

Årets resultat

83.987

Aktiver

3.690'

Kortfristede aktiver

1.903'

Egenkapital

3.644'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
11.06.2021
2019
25.05.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.875-6.875-6.875-13.125
Resultat af primær drift12.484822.977655.411178.505
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat99.861898.301655.411171.761
Resultat83.987881.177656.924165.838
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
11.06.2021
2019
25.05.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.902.9101.754.262766.94974.652
Likvider0000
Kortfristede aktiver1.902.9101.754.262766.94974.652
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver1.786.9692.367.6102.297.7582.435.472
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver1.786.9692.367.6102.297.7582.435.472
Aktiver3.689.8794.121.8723.064.7072.510.124
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
11.06.2021
2019
25.05.2020
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600
Egenkapital3.643.7683.674.1812.906.0042.359.680
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser46.111447.691158.703150.444
Gældsforpligtelser46.111447.691158.703150.444
Forpligtelser46.111447.691158.703150.444
Passiver3.689.8794.121.8723.064.7072.510.124
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
11.06.2021
2019
25.05.2020
Afkastningsgrad 0,3 %20,0 %21,4 %7,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,3 %24,0 %22,6 %7,0 %
Payout-ratio 140,3 %13,0 %17,2 %66,7 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,8 %89,1 %94,8 %94,0 %
Likviditetsgrad 4.126,8 %391,8 %483,3 %49,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-20
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 for Lips Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets hovedaktivitet består i at eje anparter i datterselskaber.