Copied

Status: Indkaldelse til fordringsprøvelse
Premium Syscon A/S
40327878
Havnegade 39, 1058 København K
www.premiumsyscon.dk
Beskrivelse
Premium Syscon A/S er aktiv indenfor Opførelse af bygninger (412000). Selskabets formål indenfor byggeri og anlæg, herunder udførelse af byggeprojekter samt aktivitet, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 31.01.2023
Status
Indkaldelse til fordringsprøvelseUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 22.04.2022
Etableret
01.03.2019 (3 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
500.000,00 (DKK)
(01.03.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
02.07.2021
Bruttoresultat

-10.410'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-12.949'

Aktiver

16.223'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

-12.217'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-75 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
31.01.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 02.07.2021 (578 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (02.07.2021)
Årsrapport 2019 (03.08.2020)
Statstidende
31.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
31.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
PREMIUMVERBUND-TECHNIK Bau GmbH 01.03.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.