Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

757'

Primær drift

-182'

Årets resultat

-197'

Aktiver

1.264'

Kortfristede aktiver

401'

Egenkapital

-685'

Afkastningsgrad

-14 %

Soliditetsgrad

-54 %

Likviditetsgrad

21 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
03.11.2021
2019
05.12.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat757.071664.520264.624
Resultat af primær drift-182.362-353.903-251.379
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-68.517-60.811-22.101
Resultat før skat-250.879-414.714-273.480
Resultat-197.367-324.062-213.974
Forslag til udbytte000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
03.11.2021
2019
05.12.2020
Kortfristede varebeholdninger82.50072.50072.500
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 206.225150.15859.506
Likvider112.175132.24255.022
Kortfristede aktiver400.900354.900187.028
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver863.554975.9161.088.279
Langfristede aktiver863.554975.9161.088.279
Aktiver1.264.4541.330.8161.275.307
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
03.11.2021
2019
05.12.2020
Forslag til udbytte000
Egenkapital-685.402-488.036-163.974
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser129.338123.76215.306
Kortfristede forpligtelser1.949.8561.818.8521.439.281
Gældsforpligtelser1.949.8561.818.8521.439.281
Forpligtelser1.949.8561.818.8521.439.281
Passiver1.264.4541.330.8161.275.307
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
03.11.2021
2019
05.12.2020
Afkastningsgrad -14,4 %-26,6 %-19,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,8 %66,4 %130,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad -54,2 %-36,7 %-12,9 %
Likviditetsgrad 20,6 %19,5 %13,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Ingen nuværende registrering.