Copied
 

Anne Charlotte Nielsen
Nuværende adresse ():
Rotwandstrasse 10, D-85609 Aschheim, Tyskland
Kønsfordeling
17.05.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
17.05.2021
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
17.05.2021
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
ApS KBIL 9 NR. 770 (CVR 10014476) NORMAL 24.02.2011 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Reel ejer
EjereStatusDatoAndelStemmer
ApS KBIL 9 NR. 770 (CVR 10014476) NORMAL 24.02.2011 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
17.05.2021
Beskrivelse
Konkurser
17.05.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Anne Charlotte Nielsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
17.05.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Anne Charlotte Nielsen (antal: 1)1000
Pct.100 %0 %0 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
17.05.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Anne Charlotte Nielsen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.