Copied

Aage Asbjørn Hansen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
09.12.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
09.12.2022
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
09.12.2022
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke reelle ejerskaber.
Reel ejer
Vi viser ikke reelle ejerskaber.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
09.12.2022
Beskrivelse
Konkurser
09.12.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Asbjørn Hansen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
09.12.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Asbjørn Hansen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
09.12.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Asbjørn Hansen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.