Copied

Aage Arnoldsen
Nuværende adresse ():
Harbogade 7, 6990 Ulfborg
Kønsfordeling
28.09.2023
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
28.09.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
28.09.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
AAGE ARNOLDSEN (CVR 45152715) 03.07.1967
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
28.09.2023
Beskrivelse
Konkurser
28.09.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Arnoldsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
28.09.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Arnoldsen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
28.09.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Arnoldsen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.