Copied

Status: Regnskab og boafslutning
Cerebrum Search IVS
39660504
Dyblandsvangen 29, 2700 Brønshøj
www.cerebrum.dk
Beskrivelse
Cerebrum Search IVS er aktiv indenfor Arbejdsformidlingskontorer (781000). Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor rekrutterings og hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 20.03.2023
Status
Regnskab og boafslutningUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 17.03.2023
Etableret
21.06.2018 (4 år)
Form
Iværksætterselskab (IVS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.000,00 (DKK)
(21.06.2018)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
10.03.2021
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

1.000

Kortfristede aktiver

1.000

Egenkapital

1.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
20.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.10.2019 - 30.09.2020
Offentliggjort: 10.03.2021 (740 dage)
Hent årsrapport
(10.03.2021)
Årsrapport 2018 (22.01.2020)
Statstidende
20.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Cerebrum Holding IVS (CVR 39494914) OPLØSTEFTERKONKURS 21.06.2018
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Cerebrum Holding IVS (CVR 39494914) OPLØSTEFTERKONKURS 21.06.2018 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.