Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

590'

Primær drift

45.161

Årets resultat

38.943

Aktiver

313'

Kortfristede aktiver

140'

Egenkapital

37.861

Afkastningsgrad

14 %

Soliditetsgrad

12 %

Likviditetsgrad

51 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
19.11.2020
2018
15.11.2019
Nettoomsætning1.093.9711.061.694873.700
Bruttoresultat589.598126.963345.723
Resultat af primær drift45.161-46.389-162.040
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-6.2180-6.156
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat38.943-46.389-168.196
Resultat38.943-46.389-168.196
Forslag til udbytte000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
19.11.2020
2018
15.11.2019
Kortfristede varebeholdninger0015.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 65.48765.48762.000
Likvider74.35431.8659.392
Kortfristede aktiver139.84197.35286.392
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver172.801230.402307.472
Langfristede aktiver172.801230.402307.472
Aktiver312.642327.754393.864
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
19.11.2020
2018
15.11.2019
Forslag til udbytte000
Egenkapital37.86121.822-118.195
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser195.731250.868176.954
Kortfristede forpligtelser274.781305.932512.059
Gældsforpligtelser274.781305.932512.059
Forpligtelser274.781305.932512.059
Passiver312.642327.754393.864
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
19.11.2020
2018
15.11.2019
Afkastningsgrad 14,4 %-14,2 %-41,1 %
Dækningsgrad 53,9 %12,0 %39,6 %
Resultatgrad 3,6 %-4,4 %-19,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.58,2
Egenkapitals-forretning 102,9 %-212,6 %142,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 726,3 %Na.-2.632,2 %
Soliditestgrad 12,1 %6,7 %-30,0 %
Likviditetsgrad 50,9 %31,8 %16,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.