Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-34.321

Primær drift

-322'

Årets resultat

3.407'

Aktiver

53.160'

Kortfristede aktiver

4.553'

Egenkapital

39.833'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

34 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
18.01.2022
2019
22.01.2021
2018
06.02.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-34.321-16.112-17.888-112.147
Resultat af primær drift-322.3210-308.923-655.147
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 04.129.4315.862.7452.584.767
Finansielle indtægter94.66386.49888.67277.582
Finansieringsomkostninger-375.446-294.806-243.240-122.107
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat3.275.228000
Resultat3.407.2553.729.6655.502.3872.038.832
Forslag til udbytte-2.000.000-1.400.000-1.000.000-2.000.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
18.01.2022
2019
22.01.2021
2018
06.02.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.224.793003.587.207
Likvider327.763334.33801.373.672
Kortfristede aktiver4.552.5563.433.6683.063.7374.274.043
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver48.607.0980031.945.831
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver48.607.09844.728.76640.599.33531.945.831
Aktiver53.159.65448.162.43443.663.07236.219.874
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
18.01.2022
2019
22.01.2021
2018
06.02.2019
Forslag til udbytte2.000.0001.400.0001.000.0002.000.000
Egenkapital39.833.19737.825.94235.096.27631.088.832
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00027.831
Kortfristede forpligtelser13.326.457005.131.042
Gældsforpligtelser13.326.45710.336.4928.566.7965.131.042
Forpligtelser13.326.45710.336.4928.566.7965.131.042
Passiver53.159.65448.162.43443.663.07236.219.874
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
18.01.2022
2019
22.01.2021
2018
06.02.2019
Afkastningsgrad -0,6 %Na.-0,7 %-1,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,6 %9,9 %15,7 %6,6 %
Payout-ratio 58,7 %37,5 %18,2 %98,1 %
Gældsdæknings-nøgletal -85,9 %Na.-127,0 %-536,5 %
Soliditestgrad 74,9 %78,5 %80,4 %85,8 %
Likviditetsgrad 34,2 %Na.Na.83,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for KEF ApS.