Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-23.851

Primær drift
Na.
Årets resultat

-178'

Aktiver

4.671'

Kortfristede aktiver

6.857

Egenkapital

-2.560'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-55 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
07.05.2021
2019
18.05.2020
2018
09.05.2019
2017
21.04.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-23.851-27.078-22.633-79.278-21.872-5.000
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter410061.52157.871
Finansieringsomkostninger000-4.974-437-14
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-178.13626.912-475.099452.294-415.687-532.293
Resultat-178.13626.912-475.099452.294-424.377-543.909
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
07.05.2021
2019
18.05.2020
2018
09.05.2019
2017
21.04.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 02.0004.000000
Likvider6.8575.7043.2965.92915.39043.066
Kortfristede aktiver6.8577.7047.2965.92915.39043.066
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver4.664.4694.935.6114.617.1985.845.85814.008.25914.783.953
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver4.664.4694.935.6114.617.1985.845.85814.008.25914.783.953
Aktiver4.671.3264.943.3154.624.4945.851.78714.023.64914.827.019
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
07.05.2021
2019
18.05.2020
2018
09.05.2019
2017
21.04.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-2.560.333-2.265.344-2.556.680-1.305.387-1.635.590-828.897
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser7.231.6597.208.6597.181.1747.157.17415.659.23915.655.916
Gældsforpligtelser7.231.6597.208.6597.181.1747.157.17415.659.23915.655.916
Forpligtelser7.231.6597.208.6597.181.1747.157.17415.659.23915.655.916
Passiver4.671.3264.943.3154.624.4945.851.78714.023.64914.827.019
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
07.05.2021
2019
18.05.2020
2018
09.05.2019
2017
21.04.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,0 %-1,2 %18,6 %-34,6 %25,9 %65,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -54,8 %-45,8 %-55,3 %-22,3 %-11,7 %-5,6 %
Likviditetsgrad 0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Hermitage ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i handel og investering samt dermed beslægtet virksomhed.