Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.784

Primær drift
Na.
Årets resultat

-90.188

Aktiver

769'

Kortfristede aktiver

84.050

Egenkapital

762'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
10.05.2021
2019
03.07.2020
2017
29.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.784-8.500-3.125-3.125-3.125
Resultat af primær drift00000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-1.877-444-133-106-7
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-90.188140.616584.894181.28481.897
Resultat-90.188140.616584.894181.28481.897
Forslag til udbytte-35.000-80.000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
10.05.2021
2019
03.07.2020
2017
29.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0140.000000
Likvider84.05031.56836.87400
Kortfristede aktiver84.050171.56836.87400
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver684.728767.255817.697269.54585.030
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver684.728767.255817.697269.54585.030
Aktiver768.778938.823854.571269.54585.030
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
10.05.2021
2019
03.07.2020
2017
29.05.2019
Forslag til udbytte35.00080.000000
Egenkapital762.004932.192848.076263.18281.898
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.1253.1253.1253.1253.125
Kortfristede forpligtelser6.7746.6316.4956.3633.132
Gældsforpligtelser6.7746.6316.4956.3633.132
Forpligtelser6.7746.6316.4956.3633.132
Passiver768.778938.823854.571269.54585.030
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
10.05.2021
2019
03.07.2020
2017
29.05.2019
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -11,8 %15,1 %69,0 %68,9 %100,0 %
Payout-ratio -38,8 %56,9 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,1 %99,3 %99,2 %97,6 %96,3 %
Likviditetsgrad 1.240,8 %2.587,4 %567,7 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Jensen CJ Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i formueforvaltning.