Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

258'

Aktiver

1.104'

Kortfristede aktiver

84.219

Egenkapital

800'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

72 %

Likviditetsgrad

28 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.01.2022
2020
23.02.2021
2019
13.02.2020
2018
18.02.2019
2017
27.02.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-3.000
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter4.0223.19486000
Finansieringsomkostninger-71-590-9-1.197-4.5050
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat000-207.08079.0740
Resultat257.849118.246-583.336-207.08080.174933.185
Forslag til udbytte-50.00000-110.600-108.000-105.800
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.01.2022
2020
23.02.2021
2019
13.02.2020
2018
18.02.2019
2017
27.02.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 83.466159.44424.00086.00033.100150.000
Likvider7535.824315.04039.2000
Kortfristede aktiver84.219165.26824.03191.04072.300150.000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver1.020.008761.110620.4681.198.8811.399.7641.311.185
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver1.020.008761.110620.4681.198.8811.399.7641.311.185
Aktiver1.104.227926.378644.4991.289.9211.472.0641.461.185
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.01.2022
2020
23.02.2021
2019
13.02.2020
2018
18.02.2019
2017
27.02.2018
Forslag til udbytte50.00000110.600108.000105.800
Egenkapital799.638541.789423.5431.117.4791.432.5591.458.185
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser304.589384.589220.956172.44239.5053.000
Gældsforpligtelser304.589384.589220.956172.44239.5053.000
Forpligtelser304.589384.589220.956172.44239.5053.000
Passiver1.104.227926.378644.4991.289.9211.472.0641.461.185
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.01.2022
2020
23.02.2021
2019
13.02.2020
2018
18.02.2019
2017
27.02.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,2 %21,8 %-137,7 %-18,5 %5,6 %64,0 %
Payout-ratio 19,4 %Na.Na.-53,4 %134,7 %11,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 72,4 %58,5 %65,7 %86,6 %97,3 %99,8 %
Likviditetsgrad 27,7 %43,0 %10,9 %52,8 %183,0 %5.000,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for AVU Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at eje kapitalandele i andre selskaber og virksomheder samt foretage investering i fast ejendom.