Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

13.060

Primær drift

3.216

Årets resultat

785

Aktiver

43.389

Kortfristede aktiver

10.014

Egenkapital

6.457

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

27 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
31.05.2021
2019
18.05.2020
2018
30.04.2019
2017
12.04.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat13.06069.874154.102101.924-6.124-6.961
Resultat af primær drift3.216-4.487-10.321-16.826-6.1240
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-2.149-1.416-987-500-1.2130
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.067-5.903-11.308-17.326-7.337-6.961
Resultat7854.102-11.308-17.326-7.337-6.961
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
31.05.2021
2019
18.05.2020
2018
30.04.2019
2017
12.04.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.72310.005002.1295.647
Likvider2910005250
Kortfristede aktiver10.01410.005002.6545.647
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver33.37542.2750000
Langfristede aktiver33.37542.2750000
Aktiver43.38952.280002.6545.647
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
31.05.2021
2019
18.05.2020
2018
30.04.2019
2017
12.04.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital6.4575.672-42.931-31.623-14.297-6.960
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser36.93246.60842.93131.62316.95112.607
Gældsforpligtelser36.93246.60842.93131.62316.95112.607
Forpligtelser36.93246.60842.93131.62316.95112.607
Passiver43.38952.280002.6545.647
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
31.05.2021
2019
18.05.2020
2018
30.04.2019
2017
12.04.2018
Afkastningsgrad 7,4 %-8,6 %Na.Na.-230,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,2 %72,3 %26,3 %54,8 %51,3 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 149,7 %-316,9 %-1.045,7 %-3.365,2 %-504,9 %Na.
Soliditestgrad 14,9 %10,8 %Na.Na.-538,7 %-123,3 %
Likviditetsgrad 27,1 %21,5 %Na.Na.15,7 %44,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for NVE af 20. september 2022 ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for NVE af 20. september 2022 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet består i at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.