Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

7.586'

Primær drift

4.490'

Årets resultat

2.917'

Aktiver

32.997'

Kortfristede aktiver

4.986'

Egenkapital

4.669'

Afkastningsgrad

14 %

Soliditetsgrad

14 %

Likviditetsgrad

175 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.03.2022
2020
12.04.2021
2019
06.03.2020
2018
04.04.2019
2017
13.03.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat7.585.9734.452.8123.637.1744.441.7505.460.3714.512.345
Resultat af primær drift4.489.9061.298.447529.9461.129.9182.099.6062.063.552
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-837.365-857.204-927.028-1.034.512-1.126.553-1.123.093
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat3.652.541441.243-397.08295.406973.053940.459
Resultat2.916.757391.061-276.08274.856722.433780.321
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.03.2022
2020
12.04.2021
2019
06.03.2020
2018
04.04.2019
2017
13.03.2018
Kortfristede varebeholdninger2.115.0482.300.0881.935.7931.778.8081.777.7311.723.409
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.307.0671.516.8061.065.469727.2052.149.715861.406
Likvider1.564.04000001.058.397
Kortfristede aktiver4.986.1553.816.8943.001.2622.506.0133.927.4463.643.212
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver835.035425.265330.149230.79482.311114.044
Materielle aktiver27.175.99227.474.09228.676.98029.840.96328.035.81828.221.902
Langfristede aktiver28.011.02727.899.35729.007.12930.071.75728.118.12928.335.946
Aktiver32.997.18231.716.25132.008.39132.577.77032.045.57531.979.158
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.03.2022
2020
12.04.2021
2019
06.03.2020
2018
04.04.2019
2017
13.03.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital4.669.3461.752.5891.361.5281.637.6101.562.754840.321
Hensatte forpligtelser381.000452.000529.000596.000510.000341.000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser701.344990.761547.181609.097561.770817.446
Kortfristede forpligtelser2.843.5003.711.6983.538.2073.022.8141.867.7391.905.647
Gældsforpligtelser27.946.83629.511.66230.117.86330.344.16029.972.82130.797.837
Forpligtelser27.946.83629.511.66230.117.86330.344.16029.972.82130.797.837
Passiver32.997.18231.716.25132.008.39132.577.77032.045.57531.979.158
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.03.2022
2020
12.04.2021
2019
06.03.2020
2018
04.04.2019
2017
13.03.2018
Afkastningsgrad 13,6 %4,1 %1,7 %3,5 %6,6 %6,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 62,5 %22,3 %-20,3 %4,6 %46,2 %92,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 536,2 %151,5 %57,2 %109,2 %186,4 %183,7 %
Soliditestgrad 14,2 %5,5 %4,3 %5,0 %4,9 %2,6 %
Likviditetsgrad 175,4 %102,8 %84,8 %82,9 %210,3 %191,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Siggård Agro ApS.