Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

8.693'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-30.545'

Aktiver

218''

Kortfristede aktiver

3.863'

Egenkapital

57.990'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

52 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
14.06.2021
2019
19.06.2020
2018
13.06.2019
2017
07.06.2018
Nettoomsætning12.003.29011.768.06410.689.5384.987.805
Bruttoresultat8.692.8910000-260.503
Resultat af primær drift024.890.4396.950.3897.652.5903.749.698-260.503
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter1.2220001.399.1131.159.246
Finansieringsomkostninger-2.420.5260000-9.395.140
Andre finansielle omkostninger0-2.336.778-2.747.991-3.858.725-14.031.4390
Resultat før skat-38.551.41322.553.6614.202.3989.136.277-8.882.628-3.712.903
Resultat-30.545.41317.504.6613.277.3987.126.224-6.675.763-3.142.472
Forslag til udbytte00-1.552.061-3.000.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
14.06.2021
2019
19.06.2020
2018
13.06.2019
2017
07.06.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 374.8260847.6332.063.1123.735.62682.513.319
Likvider3.487.7023.723.6323.045.9994.323.7487.841.33941.541
Kortfristede aktiver3.862.5283.723.6323.893.6326.386.86011.576.96582.554.860
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver214.500.000259.200.000242.200.000242.600.000159.167.9930
Langfristede aktiver214.500.000259.200.000242.200.000242.600.000159.167.9930
Aktiver218.362.528262.923.632246.093.632248.986.860170.744.95882.554.860
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
14.06.2021
2019
19.06.2020
2018
13.06.2019
2017
07.06.2018
Forslag til udbytte001.552.0613.000.00000
Egenkapital57.990.41388.535.82672.583.22672.305.8284.287.592-3.092.472
Hensatte forpligtelser14.284.00022.290.00017.241.00016.316.00000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser134.139115.4760222.8265.269.6670
Kortfristede forpligtelser7.454.83612.479.86612.822.83413.101.48716.492.06785.647.332
Gældsforpligtelser146.088.115152.097.806156.269.406160.365.032166.457.36685.647.332
Forpligtelser146.088.115152.097.806156.269.406160.365.032166.457.36685.647.332
Passiver218.362.528262.923.632246.093.632248.986.860170.744.95882.554.860
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
14.06.2021
2019
19.06.2020
2018
13.06.2019
2017
07.06.2018
Afkastningsgrad Na.9,5 %2,8 %3,1 %2,2 %-0,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.145,8 %27,8 %66,7 %-133,8 %Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -52,7 %19,8 %4,5 %9,9 %-155,7 %101,6 %
Payout-ratio Na.Na.47,4 %42,1 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.-2,8 %
Soliditestgrad 26,6 %33,7 %29,5 %29,0 %2,5 %-3,7 %
Likviditetsgrad 51,8 %29,8 %30,4 %48,7 %70,2 %96,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for GG Tobaksvejen 2C ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er i året valgt at reklassificeriere deposita, sammenligningstallene er tillige tilpasset dette forhold. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er i forbindelse med realkreditlån afgivet pantebrev på ejendom.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for GG Tobaksvejen 2C ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje og udleje udlejningsejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed.