Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.508

Primær drift

-8.508

Årets resultat

141'

Aktiver

2.256'

Kortfristede aktiver

279'

Egenkapital

2.189'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

416 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
28.05.2020
2018
27.06.2019
2017
19.06.2018
2016
14.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.508-10.630-8.125-117.642-4.500-4.375-3.000
Resultat af primær drift-8.508-10.630-8.125-117.642-4.500-4.375-3.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.4245064.74434.061000
Finansieringsomkostninger-296-1.082-39.864-46.470-1600
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat139.260134.978766.755-130.051245.48499.025-3.000
Resultat140.888137.530766.755-130.051245.48499.025-3.000
Forslag til udbytte0-114.400-113.000-500.000-108.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
28.05.2020
2018
27.06.2019
2017
19.06.2018
2016
14.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 112.0312.55200000
Likvider167.002242.1731.4930140.43400
Kortfristede aktiver279.033244.7251.4930140.43400
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.976.8291.976.8292.270.7072.860.8901.976.8291.976.8291.976.829
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.976.8291.976.8292.270.7072.860.8901.976.8291.976.8291.976.829
Aktiver2.255.8622.221.5542.272.2002.860.8902.117.2631.976.8291.976.829
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
28.05.2020
2018
27.06.2019
2017
19.06.2018
2016
14.06.2017
Forslag til udbytte0114.400113.000500.000108.00000
Egenkapital2.188.8592.162.3712.137.8411.871.0872.109.1381.969.4541.973.829
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.4389.0008.7508.7503.7503.0003.000
Kortfristede forpligtelser67.00359.183134.359989.8038.1257.3753.000
Gældsforpligtelser67.00359.183134.359989.8038.1257.3753.000
Forpligtelser67.00359.183134.359989.8038.1257.3753.000
Passiver2.255.8622.221.5542.272.2002.860.8902.117.2631.976.8291.976.829
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
28.05.2020
2018
27.06.2019
2017
19.06.2018
2016
14.06.2017
Afkastningsgrad -0,4 %-0,5 %-0,4 %-4,1 %-0,2 %-0,2 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,4 %6,4 %35,9 %-7,0 %11,6 %5,0 %-0,2 %
Payout-ratio Na.83,2 %14,7 %-384,5 %44,0 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.874,3 %-982,4 %-20,4 %-253,2 %-28.125,0 %Na.Na.
Soliditestgrad 97,0 %97,3 %94,1 %65,4 %99,6 %99,6 %99,8 %
Likviditetsgrad 416,4 %413,5 %1,1 %Na.1.728,4 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Jeppe Hansen Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Jeppe Hansen Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Virksomhedens formål er investering i virksomheder og projekter samt dermed beslægtet virksomhed.