Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

27.151

Primær drift

16.801

Årets resultat

-546'

Aktiver

7.039'

Kortfristede aktiver

1.446'

Egenkapital

4.242'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

86 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
07.12.2020
2018
27.11.2019
2017
09.11.2018
2016
16.10.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat27.151-154.054-3.750-3.125-5.000
Resultat af primær drift16.801-164.404-3.750-3.125-5.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter3570000
Finansieringsomkostninger-45.3017.909000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-546.063-2.281.8661.274.6166.022.226-22.414
Resultat-546.063-2.282.9881.275.4416.022.913-22.414
Forslag til udbytte-113.0000-200.00000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
07.12.2020
2018
27.11.2019
2017
09.11.2018
2016
16.10.2017
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.129.040238.0001.711.79025.68725.000
Likvider127.75748.78525.59254.3420
Kortfristede aktiver1.446.154486.1031.737.38280.02925.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver3.888.9366.439.9697.315.3406.486.9741.211.623
Materielle aktiver1.704.3001.714.650000
Langfristede aktiver5.593.2368.154.6197.315.3406.486.9741.211.623
Aktiver7.039.3908.640.7229.052.7226.567.0031.236.623
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
07.12.2020
2018
27.11.2019
2017
09.11.2018
2016
16.10.2017
Forslag til udbytte113.0000200.00000
Egenkapital4.241.7264.787.7897.270.7776.495.3361.181.623
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser1.687.3942.716.2921.781.94571.66755.000
Gældsforpligtelser2.797.6643.852.9331.781.94571.66755.000
Forpligtelser2.797.6643.852.9331.781.94571.66755.000
Passiver7.039.3908.640.7229.052.7226.567.0031.236.623
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
07.12.2020
2018
27.11.2019
2017
09.11.2018
2016
16.10.2017
Afkastningsgrad 0,2 %-1,9 %0,0 %0,0 %-0,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -12,9 %-47,7 %17,5 %92,7 %-1,9 %
Payout-ratio -20,7 %Na.15,7 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 37,1 %2.078,7 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 60,3 %55,4 %80,3 %98,9 %95,6 %
Likviditetsgrad 85,7 %17,9 %97,5 %111,7 %45,5 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Philip Præst Holding ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Beretning
25.11.2021
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Philip Præst Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.