Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

79.998

Aktiver

418'

Kortfristede aktiver

223'

Egenkapital

205'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

49 %

Likviditetsgrad

105 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
18.05.2021
2019
17.08.2020
2018
28.05.2019
2016
01.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat0-6.2500000
Resultat af primær drift0-6.25000-4.375-4.675
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 80.00060.0000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-200000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat79.99833.7500100.000-4.375-4.675
Resultat79.99833.7500100.000-4.375-4.675
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
18.05.2021
2019
17.08.2020
2018
28.05.2019
2016
01.06.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 80.00060.00055.000100.00000
Likvider143.01155.01313331
Kortfristede aktiver223.011115.01355.013100.00331
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver195.000175.000195.000175.00050.0000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver195.000175.000195.000175.00050.0000
Aktiver418.011290.013250.013275.00350.0031
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
18.05.2021
2019
17.08.2020
2018
28.05.2019
2016
01.06.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital204.699124.70190.95190.951-9.049-4.674
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2506.250004.3754.375
Kortfristede forpligtelser213.312165.312159.062184.05259.0524.675
Gældsforpligtelser213.312165.312159.062184.05259.0524.675
Forpligtelser213.312165.312159.062184.05259.0524.675
Passiver418.011290.013250.013275.00350.0031
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
18.05.2021
2019
17.08.2020
2018
28.05.2019
2016
01.06.2018
Afkastningsgrad Na.-2,2 %Na.Na.-8,7 %-467.500,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 39,1 %27,1 %Na.109,9 %48,3 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 49,0 %43,0 %36,4 %33,1 %-18,1 %-467.400,0 %
Likviditetsgrad 104,5 %69,6 %34,6 %54,3 %0,0 %0,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.