Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-3.125

Primær drift
Na.
Årets resultat

367'

Aktiver

935'

Kortfristede aktiver

260'

Egenkapital

930'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.05.2022
2020
22.06.2021
2019
10.06.2020
2018
22.05.2019
2016
24.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.125-3.125-3.750-4.406-4.906-3.781
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter032540310.21511.3940
Finansieringsomkostninger-4.018-8221.150-2.32500
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat364.376617.983-249.824-120.318231.197574.647
Resultat367.392617.983-249.824-121.594229.962574.647
Forslag til udbytte-250.000-114.400-100.000-110.600-108.000-105.800
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.05.2022
2020
22.06.2021
2019
10.06.2020
2018
22.05.2019
2016
24.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 77.43300293.660362.8570
Likvider182.779101.093161.915037.8310
Kortfristede aktiver260.212101.093161.915293.660400.6880
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver674.832603.3130229.335353.137628.428
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver674.832603.3130229.335353.137628.428
Aktiver935.044704.406161.915522.995753.825628.428
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.05.2022
2020
22.06.2021
2019
10.06.2020
2018
22.05.2019
2016
24.05.2018
Forslag til udbytte250.000114.400100.000110.600108.000105.800
Egenkapital929.765676.773158.791519.215748.809624.647
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.1253.1253.1243.7803.7813.781
Kortfristede forpligtelser5.27927.6333.1243.7805.0163.781
Gældsforpligtelser5.27927.6333.1243.7805.0163.781
Forpligtelser5.27927.6333.1243.7805.0163.781
Passiver935.044704.406161.915522.995753.825628.428
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.05.2022
2020
22.06.2021
2019
10.06.2020
2018
22.05.2019
2016
24.05.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 39,5 %91,3 %-157,3 %-23,4 %30,7 %92,0 %
Payout-ratio 68,0 %18,5 %-40,0 %-91,0 %47,0 %18,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,4 %96,1 %98,1 %99,3 %99,3 %99,4 %
Likviditetsgrad 4.929,2 %365,8 %5.182,9 %7.768,8 %7.988,2 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for SAPPro Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.