Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

9.278'

Primær drift

834'

Årets resultat

649'

Aktiver

2.060'

Kortfristede aktiver

2.060'

Egenkapital

1.099'

Afkastningsgrad

41 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

214 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
2020
10.06.2021
2019
27.08.2020
2018
21.05.2019
2017
22.05.2018
2016
07.04.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat9.277.5029.682.7589.012.3329.010.3998.140.9767.517.0723.945.185
Resultat af primær drift834.475713.735811.251604.479533.664552.972310.448
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter4.84018.90154.4942.3327.8936000
Finansieringsomkostninger-6.467-17.202-15.478-27.880-18.612-31.167-26.140
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat832.848715.434850.267578.931522.945522.405284.308
Resultat648.541556.214662.395450.307403.626406.524217.531
Forslag til udbytte00-1.434.5820-300.000-105.8000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
2020
10.06.2021
2019
27.08.2020
2018
21.05.2019
2017
22.05.2018
2016
07.04.2017
Kortfristede varebeholdninger5.00074.27800000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.804.5762.100.5493.850.6282.155.1301.373.7091.257.871881.672
Likvider250.71724.8571.029.767202.750879.263769.4341.584.835
Kortfristede aktiver2.060.2932.199.6844.880.3952.357.8802.252.9722.027.3052.466.507
Immaterielle aktiver og goodwill008.25030.25052.25074.25096.250
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver183.208190.133325.071430.350406.848214.087
Langfristede aktiver183.208198.383355.321482.600481.098310.337
Aktiver2.060.2942.282.8925.078.7782.713.2012.735.5722.508.4032.776.844
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
2020
10.06.2021
2019
27.08.2020
2018
21.05.2019
2017
22.05.2018
2016
07.04.2017
Forslag til udbytte001.434.5820300.000105.8000
Egenkapital1.098.956450.4161.784.5821.122.187971.881674.055267.531
Hensatte forpligtelser0006.14010.1548.1617.516
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld00018.6070250.000350.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser55.133235.634178.582110.172102.784115.812143.694
Kortfristede forpligtelser961.3381.832.4763.294.1961.566.2671.753.5371.576.1872.151.797
Gældsforpligtelser961.3381.832.4763.294.1961.584.8741.753.5371.826.1872.501.797
Forpligtelser961.3381.832.4763.294.1961.584.8741.753.5371.826.1872.501.797
Passiver2.060.2942.282.8925.078.7782.713.2012.735.5722.508.4032.776.844
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
2020
10.06.2021
2019
27.08.2020
2018
21.05.2019
2017
22.05.2018
2016
07.04.2017
Afkastningsgrad 40,5 %31,3 %16,0 %22,3 %19,5 %22,0 %11,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 59,0 %123,5 %37,1 %40,1 %41,5 %60,3 %81,3 %
Payout-ratio Na.Na.216,6 %Na.74,3 %26,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 12.903,6 %4.149,1 %5.241,3 %2.168,1 %2.867,3 %1.774,2 %1.187,6 %
Soliditestgrad 53,3 %19,7 %35,1 %41,4 %35,5 %26,9 %9,6 %
Likviditetsgrad 214,3 %120,0 %148,2 %150,5 %128,5 %128,6 %114,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for BR Rengøringsservice ApS . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørning, 25. maj 2023 Direktionen: Ihsan Barut