Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-87.137

Primær drift

-87.137

Årets resultat

-94.540

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

-107'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.05.2022
2020
28.06.2021
2019
10.07.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-87.137-10.911-8.349-12.6995.288-18.906-24.277
Resultat af primær drift-87.137-10.911-8.3490000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-11-43-22-155-31-60
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-87.148-10.954-8.371-12.8545.257-18.9130
Resultat-94.540-10.954-8.371-10.0264.101-10.365-24.277
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.05.2022
2020
28.06.2021
2019
10.07.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.05.2017
Kortfristede varebeholdninger086.17086.1700000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 07.39221.89212.5877.3929.7482.860
Likvider02.0917379.00723.5802.7158.881
Kortfristede aktiver095.653108.7990000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver095.653108.799115.729135.11989.72258.684
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.05.2022
2020
28.06.2021
2019
10.07.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.05.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-107.259-12.720-1.7669.43319.45915.35825.723
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00110.2966.5005.7405.2216.104
Kortfristede forpligtelser107.259108.373110.5650000
Gældsforpligtelser107.259108.373110.5650000
Forpligtelser107.259108.373110.5650000
Passiver095.653108.799115.729135.11989.72258.684
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.05.2022
2020
28.06.2021
2019
10.07.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.05.2017
Afkastningsgrad Na.-11,4 %-7,7 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 88,1 %86,1 %474,0 %-106,3 %21,1 %-67,5 %-94,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -792.154,5 %-25.374,4 %-37.950,0 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.-13,3 %-1,6 %8,2 %14,4 %17,1 %43,8 %
Likviditetsgrad Na.88,3 %98,4 %Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Ingen nuværende registrering.