Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

-2.970

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

-17.875

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.05.2022
2020
28.06.2021
2019
10.07.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat00-4.375-3.500-3.125-3.125-3.750
Resultat af primær drift00-4.3750000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat00-13.808-13.526976-13.4900
Resultat-2.9700-13.808-12.7561.663-11.977-28.027
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.05.2022
2020
28.06.2021
2019
10.07.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 02.9702.9702.9702.2001.5130
Likvider0000000
Kortfristede aktiver02.9702.9700000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0009.43319.45915.35825.723
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver02.9702.97012.40321.65916.87125.723
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.05.2022
2020
28.06.2021
2019
10.07.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.05.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-17.875-14.905-14.905-1.09711.6599.99621.973
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser003.5003.5003.1253.1253.750
Kortfristede forpligtelser17.87517.87517.8750000
Gældsforpligtelser17.87517.87517.8750000
Forpligtelser17.87517.87517.8750000
Passiver02.9702.97012.40321.65916.87125.723
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.05.2022
2020
28.06.2021
2019
10.07.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
02.05.2017
Afkastningsgrad Na.Na.-147,3 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,6 %Na.92,6 %1.162,8 %14,3 %-119,8 %-127,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.-501,9 %-501,9 %-8,8 %53,8 %59,2 %85,4 %
Likviditetsgrad Na.16,6 %16,6 %Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Ingen nuværende registrering.