Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.250

Primær drift

-6.250

Årets resultat

632'

Aktiver

1.737'

Kortfristede aktiver

26.232

Egenkapital

1.496'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

11 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
25.06.2021
2019
03.07.2020
2018
22.05.2019
2017
08.06.2018
2015
17.05.2017
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-6.250-6.25000000
Resultat af primær drift-6.250-6.250-6.250-6.250-6.250-6.250-6.250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-589-41-32-6000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat631.670-6.291-6.282-6.256-6.250-6.250-6.250
Resultat631.670-6.291-6.282-6.256-6.250-6.250-6.250
Forslag til udbytte-176.700-171.60000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
25.06.2021
2019
03.07.2020
2018
22.05.2019
2017
08.06.2018
2015
17.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider26.2324.6714.7124.7444.7501.0001.000
Kortfristede aktiver26.2324.6714.7124.7444.7501.0001.000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.711.060367.200367.200367.200367.200367.200367.200
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.711.060367.200367.200367.200367.200367.200367.200
Aktiver1.737.292371.871371.912371.944371.950368.200368.200
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
25.06.2021
2019
03.07.2020
2018
22.05.2019
2017
08.06.2018
2015
17.05.2017
Forslag til udbytte176.700171.60000000
Egenkapital1.496.042330.621336.912343.194349.450355.700361.950
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2506.2506.2506.2506.2506.2506.250
Kortfristede forpligtelser241.25041.25035.00028.75022.50012.5006.250
Gældsforpligtelser241.25041.25035.00028.75022.50012.5006.250
Forpligtelser241.25041.25035.00028.75022.50012.5006.250
Passiver1.737.292371.871371.912371.944371.950368.200368.200
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
25.06.2021
2019
03.07.2020
2018
22.05.2019
2017
08.06.2018
2015
17.05.2017
Afkastningsgrad -0,4 %-1,7 %-1,7 %-1,7 %-1,7 %-1,7 %-1,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 42,2 %-1,9 %-1,9 %-1,8 %-1,8 %-1,8 %-1,7 %
Payout-ratio 28,0 %-2.727,7 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.061,1 %-15.243,9 %-19.531,3 %-104.166,7 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 86,1 %88,9 %90,6 %92,3 %94,0 %96,6 %98,3 %
Likviditetsgrad 10,9 %11,3 %13,5 %16,5 %21,1 %8,0 %16,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for MFCT ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for MFCT ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet består i at besidde kapitalandele i andre selskaber og foretage investeringer samt dermed beslægtet virksomhed.