Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-2.500

Primær drift
Na.
Årets resultat

-192'

Aktiver

1.106'

Kortfristede aktiver

1.106'

Egenkapital

272'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

25 %

Likviditetsgrad

133 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
05.07.2021
2019
20.05.2020
2018
26.06.2019
2017
24.06.2018
2016
29.08.2017
2015
18.04.2017
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-2.500-18.394-43.812-10.529000
Resultat af primær drift00000-18.223-4.197
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter2.819277.117277.953104.435014.8740
Finansieringsomkostninger000000-8.814
Andre finansielle omkostninger-191.875-3.969-3.191-784-60.92800
Resultat før skat-191.556254.754230.95093.122-105.452-3.349-13.011
Resultat-191.556197.048180.44275.024-110.452-2.6120
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
05.07.2021
2019
20.05.2020
2018
26.06.2019
2017
24.06.2018
2016
29.08.2017
2015
18.04.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.0403.09312.6692.132000
Likvider1.65670.37938.315437.493143.91301.432
Kortfristede aktiver1.105.5621.236.5051.046.352711.415552.342091.186
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver00000127.3750
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver00000127.3750
Aktiver1.105.5621.236.5051.046.352711.415552.342127.37591.186
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
05.07.2021
2019
20.05.2020
2018
26.06.2019
2017
24.06.2018
2016
29.08.2017
2015
18.04.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital271.992463.548266.50086.05811.034132.35490.163
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.5002.5002.0002.00036.97900
Kortfristede forpligtelser833.570772.957779.852625.35741.808-4.9791.023
Gældsforpligtelser833.570772.957779.852625.357541.308-4.9791.023
Forpligtelser833.570772.957779.852625.357541.308-4.9791.023
Passiver1.105.5621.236.5051.046.352711.415552.342127.37591.186
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
05.07.2021
2019
20.05.2020
2018
26.06.2019
2017
24.06.2018
2016
29.08.2017
2015
18.04.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.-14,3 %-4,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -70,4 %42,5 %67,7 %87,2 %-1.001,0 %-2,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.-47,6 %
Soliditestgrad 24,6 %37,5 %25,5 %12,1 %2,0 %103,9 %98,9 %
Likviditetsgrad 132,6 %160,0 %134,2 %113,8 %1.321,1 %Na.8.913,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Selskabets årsrapport for 2022 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Virksomhedens formål er konsulentvirksomhed og udvikling af projekter