Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

12.807'

Primær drift

3.365'

Årets resultat

772'

Aktiver

76.328'

Kortfristede aktiver

51.052'

Egenkapital

2.219'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

3 %

Likviditetsgrad

110 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.07.2022
2020
12.07.2021
2019
27.07.2020
2018
28.06.2019
2017
27.06.2018
2015
13.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat12.807.26711.495.04212.757.4249.777.0915.320.4012.262.7393.121.797
Resultat af primær drift3.365.0873.266.3462.720.1813.777.83566.545-2.169.2881.248.492
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter41.2891.16240.09815205.379913
Finansieringsomkostninger-2.278.025-1.884.530-1.986.30100-675.793-270.479
Andre finansielle omkostninger000-725.966-935.40800
Resultat før skat1.128.3511.382.978773.9782.617.092-1.229.611-2.839.702978.926
Resultat772.084959.748511.3152.389.148-1.338.079-2.239.397759.640
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.07.2022
2020
12.07.2021
2019
27.07.2020
2018
28.06.2019
2017
27.06.2018
2015
13.06.2017
Kortfristede varebeholdninger35.756.15234.524.44031.908.14127.255.11820.987.13613.463.6029.283.477
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.211.12717.793.26815.405.93818.960.38412.067.6269.566.9617.094.251
Likvider84.5855.0262892.3265.4912.1935.273
Kortfristede aktiver51.051.86452.322.73447.314.36846.217.82833.060.25323.032.75616.383.001
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver67.50067.50067.500753.415755.100106.500306.500
Materielle aktiver25.208.64022.966.17219.885.0276.201.59010.667.45010.484.1846.842.795
Langfristede aktiver25.276.14023.033.67219.952.5276.955.00511.422.55010.590.6847.149.295
Aktiver76.328.00475.356.40667.266.89553.172.83344.482.80333.623.44023.532.296
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.07.2022
2020
12.07.2021
2019
27.07.2020
2018
28.06.2019
2017
27.06.2018
2015
13.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital2.219.1951.447.112487.36471.312-2.317.835-979.7571.259.640
Hensatte forpligtelser1.240.8171.052.564627.729640.074566.690308.97526.588
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0045.9402.427.728000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.641.4576.283.9097.684.85417.592.25613.020.6927.680.2063.328.732
Kortfristede forpligtelser46.321.20240.567.06831.474.51234.923.26041.110.36127.763.93417.083.727
Gældsforpligtelser72.867.99272.856.73066.151.80252.461.44746.233.94834.294.22222.246.068
Forpligtelser72.867.99272.856.73066.151.80252.461.44746.233.94834.294.22222.246.068
Passiver76.328.00475.356.40667.266.89553.172.83344.482.80333.623.44023.532.296
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.07.2022
2020
12.07.2021
2019
27.07.2020
2018
28.06.2019
2017
27.06.2018
2015
13.06.2017
Afkastningsgrad 4,4 %4,3 %4,0 %7,1 %0,1 %-6,5 %5,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 34,8 %66,3 %104,9 %3.350,3 %57,7 %228,6 %60,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 147,7 %173,3 %136,9 %Na.Na.-321,0 %461,6 %
Soliditestgrad 2,9 %1,9 %0,7 %0,1 %-5,2 %-2,9 %5,4 %
Likviditetsgrad 110,2 %129,0 %150,3 %132,3 %80,4 %83,0 %95,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Biosupply. dk A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har til sikkerhed for pengeinstitut stillet virksomhedspant for nominelt t.kr. 21.000. De til sikkerhed stillede aktiver er indregnet i årsrapporten med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 51.335. Til sikkerhed for bankgæld har selskabet udstedt ejerpantebreve på i alt t.kr. 320, der giver pant i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 3.603.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Biosupply. dk A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i salg af biomasser og dermed forbundet virksomhed.