Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

818'

Primær drift

-1.010'

Årets resultat

-790'

Aktiver

1.130'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

235'

Afkastningsgrad

-89 %

Soliditetsgrad

21 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
24.03.2021
2019
30.04.2020
2018
01.04.2019
2017
16.03.2018
2015
23.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat818.2071.968.0952.241.2881.622.7181.966.0321.741.8042.332.031
Resultat af primær drift-1.009.98274.723418.982-163.336240.65400
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter022013106140
Finansieringsomkostninger-3.953-15.212-6.245-7.490-29.960-6.60014.392
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-1.013.93559.513412.757-170.695210.69472.430219.033
Resultat-790.00547.075320.061-134.591156.33952.874169.366
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
24.03.2021
2019
30.04.2020
2018
01.04.2019
2017
16.03.2018
2015
23.05.2017
Kortfristede varebeholdninger187.741176.640336.008145.160197.04100
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 560.2131.464.7201.298.096607.626733.256802.695505.827
Likvider019.372508.695362.659634.552226.059447.350
Kortfristede aktiver0000000
Immaterielle aktiver og goodwill00040.000100.000160.000220.000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver382.125489.149503.784495.001500.00015.3710
Langfristede aktiver382.125489.149503.784535.001600.00000
Aktiver1.130.0792.149.8812.646.5831.650.4462.164.8491.399.0331.342.110
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
24.03.2021
2019
30.04.2020
2018
01.04.2019
2017
16.03.2018
2015
23.05.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital235.1191.025.124978.049657.988792.579636.240583.366
Hensatte forpligtelser013.15410.59409.94800
Langfristet gæld til banker57.36190.96100000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser314.228308.100828.941332.367594.952447.418375.188
Kortfristede forpligtelser834.658913.8631.459.351724.1061.010.40700
Gældsforpligtelser894.9601.111.6031.657.940992.4581.362.32200
Forpligtelser894.9601.111.6031.657.940992.4581.362.32200
Passiver1.130.0792.149.8812.646.5831.650.4462.164.8491.399.0331.342.110
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
24.03.2021
2019
30.04.2020
2018
01.04.2019
2017
16.03.2018
2015
23.05.2017
Afkastningsgrad -89,4 %3,5 %15,8 %-9,9 %11,1 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -336,0 %4,6 %32,7 %-20,5 %19,7 %8,3 %29,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -25.549,8 %491,2 %6.709,1 %-2.180,7 %803,3 %Na.Na.
Soliditestgrad 20,8 %47,7 %37,0 %39,9 %36,6 %45,5 %43,5 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for El & varmepumpecenter ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for El & varmepumpecenter ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er specialister i varmepumper, solceller samt el og service arbejde.