Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-799

Primær drift

-799

Årets resultat

-1.588

Aktiver

69.300

Kortfristede aktiver

69.300

Egenkapital

69.125

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
25.11.2020
2018
14.11.2019
2017
29.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-79900000
Resultat af primær drift-799-1.843-1.066-1.03800
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-789-1.592-1.731-11.641-5.843-3.012
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-1.5883.6439.848-6.852-2.71022.273
Resultat-1.5882.8427.927-5.345-2.11417.373
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
25.11.2020
2018
14.11.2019
2017
29.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 69.30006922.4995960
Likvider070.86713.44814.6856.3041.054
Kortfristede aktiver69.30070.86767.84159.91470.05472.191
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver69.30070.86767.84159.91470.05472.191
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
25.11.2020
2018
14.11.2019
2017
29.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital69.12570.68367.84159.91465.25967.373
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser175184004.7954.818
Gældsforpligtelser175184004.7954.818
Forpligtelser175184004.7954.818
Passiver69.30070.86767.84159.91470.05472.191
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
25.11.2020
2018
14.11.2019
2017
29.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Afkastningsgrad -1,2 %-2,6 %-1,6 %-1,7 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,3 %4,0 %11,7 %-8,9 %-3,2 %25,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -101,3 %-115,8 %-61,6 %-8,9 %Na.Na.
Soliditestgrad 99,7 %99,7 %100,0 %100,0 %93,2 %93,3 %
Likviditetsgrad 39.600,0 %38.514,7 %Na.Na.1.461,0 %1.498,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.