Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-15.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

3.454'

Aktiver

39.084'

Kortfristede aktiver

7.300

Egenkapital

38.966'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

6 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.04.2022
2020
05.06.2021
2019
31.03.2020
2018
20.03.2019
2017
11.05.2018
2016
20.02.2017
2015
02.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-15.000-6.000-13.06200000
Resultat af primær drift0000-10.375-10.625-13.6870
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000007.36500
Finansieringsomkostninger-18.172-1.277-42-1.321-1.033-7.996-618-238
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat3.450.949912.2274.848.3281.446.0516.612.4833.213.1848.999.7603.315.654
Resultat3.454.249921.9534.848.3281.446.0516.612.4833.220.0048.999.7603.315.654
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.04.2022
2020
05.06.2021
2019
31.03.2020
2018
20.03.2019
2017
11.05.2018
2016
20.02.2017
2015
02.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.30039.320019.0000244.94300
Likvider00000000
Kortfristede aktiver7.30039.320019.0000244.94300
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver39.077.11232.208.50530.282.00625.064.47825.060.25619.621.16916.223.2188.011.766
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver39.077.11232.208.50530.282.00625.064.47825.060.25619.621.16916.223.2188.011.766
Aktiver39.084.41232.247.82530.282.00625.083.47825.060.25619.866.11216.223.2188.011.766
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.04.2022
2020
05.06.2021
2019
31.03.2020
2018
20.03.2019
2017
11.05.2018
2016
20.02.2017
2015
02.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital38.966.45632.127.72130.198.77324.994.34925.003.88619.576.20716.182.6927.985.545
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.00012.0006.0006.0006.0005.00000
Kortfristede forpligtelser117.956120.10483.23389.12956.370289.90540.52626.221
Gældsforpligtelser117.956120.10483.23389.12956.370289.90540.52626.221
Forpligtelser117.956120.10483.23389.12956.370289.90540.52626.221
Passiver39.084.41232.247.82530.282.00625.083.47825.060.25619.866.11216.223.2188.011.766
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.04.2022
2020
05.06.2021
2019
31.03.2020
2018
20.03.2019
2017
11.05.2018
2016
20.02.2017
2015
02.03.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.0,0 %-0,1 %-0,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,9 %2,9 %16,1 %5,8 %26,4 %16,4 %55,6 %41,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-1.004,4 %-132,9 %-2.214,7 %Na.
Soliditestgrad 99,7 %99,6 %99,7 %99,6 %99,8 %98,5 %99,8 %99,7 %
Likviditetsgrad 6,2 %32,7 %Na.21,3 %Na.84,5 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Strandhavehus Holding ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2022 er aflagt i DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Strandhavehus Holding ApS.