Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-5.749

Primær drift

-5.749

Årets resultat

-7.099

Aktiver

1.358

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

-42.178

Afkastningsgrad

-423 %

Soliditetsgrad

-3106 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.03.2022
2020
27.04.2021
2019
02.04.2020
2018
11.02.2019
2017
20.03.2018
2016
22.03.2017
2015
18.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.749-5.751-5.000-5.000-5.000-4.250-8.750-5.000
Resultat af primær drift-5.749-5.751-5.00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-1.350-590-44200000
Andre finansielle omkostninger000-3-107000
Resultat før skat-7.099-6.341-55.44212.97712.507-28.860-46.649-53.494
Resultat-7.099-6.341-55.53018.46512.507-28.860-46.649-53.494
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.03.2022
2020
27.04.2021
2019
02.04.2020
2018
11.02.2019
2017
20.03.2018
2016
22.03.2017
2015
18.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 33330000
Likvider9559509574861.0021001000
Kortfristede aktiver009604891.0021001000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver40040040050.40032.26568.54492.889130.222
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver40040040050.40032.26568.54492.889130.222
Aktiver1.3581.3531.36050.88933.26768.64492.989130.222
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.03.2022
2020
27.04.2021
2019
02.04.2020
2018
11.02.2019
2017
20.03.2018
2016
22.03.2017
2015
18.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-42.178-35.079-28.73826.7928.32749.71378.573125.222
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0004.2504.2504.2504.2505.0005.000
Kortfristede forpligtelser43.53636.43230.09824.09724.94018.93114.4165.000
Gældsforpligtelser43.53636.43230.09824.09724.94018.93114.4165.000
Forpligtelser43.53636.43230.09824.09724.94018.93114.4165.000
Passiver1.3581.3531.36050.88933.26768.64492.989130.222
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.03.2022
2020
27.04.2021
2019
02.04.2020
2018
11.02.2019
2017
20.03.2018
2016
22.03.2017
2015
18.05.2016
Afkastningsgrad -423,3 %-425,1 %-367,6 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,8 %18,1 %193,2 %68,9 %150,2 %-58,1 %-59,4 %-42,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -425,9 %-974,7 %-1.131,2 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -3.105,9 %-2.592,7 %-2.113,1 %52,6 %25,0 %72,4 %84,5 %96,2 %
Likviditetsgrad Na.Na.3,2 %2,0 %4,0 %0,5 %0,7 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for All by Us Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for All by Us Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i andre selskaber.