Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-280

Primær drift
Na.
Årets resultat

4.204'

Aktiver

24.290'

Kortfristede aktiver

3.415'

Egenkapital

24.126'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.11.2021
2019
20.11.2020
2018
16.11.2019
2017
16.11.2018
2016
20.11.2017
2015
21.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-280000000
Resultat af primær drift0-12.319-13.962-6.312-6.312-6.312-10.733
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter104.353535.089179.3840000
Finansieringsomkostninger-49.278-2.8730-865-146-44-39
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat4.223.5686.279.5073.818.8663.933.9423.921.4554.433.2407.174.497
Resultat4.204.0766.169.1993.782.4783.935.5263.922.8634.434.6487.176.719
Forslag til udbytte-3.500.000-6.300.000-7.000.000-1.500.000-1.000.000-3.600.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.11.2021
2019
20.11.2020
2018
16.11.2019
2017
16.11.2018
2016
20.11.2017
2015
21.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.301.0704.115.1222.260.9701.029.9771.057.6921.257.5811.216.763
Likvider113.638815.765994.7290000
Kortfristede aktiver3.414.7085.605.1876.427.5931.029.9771.057.6921.257.5811.216.763
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver20.875.72424.691.95122.877.34126.293.89723.352.77823.024.86518.585.269
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver20.875.72424.691.95122.877.34126.293.89723.352.77823.024.86518.585.269
Aktiver24.290.43230.297.13829.304.93427.323.87424.410.47024.282.44619.802.032
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.11.2021
2019
20.11.2020
2018
16.11.2019
2017
16.11.2018
2016
20.11.2017
2015
21.11.2016
Forslag til udbytte3.500.0006.300.0007.000.0001.500.0001.000.0003.600.0000
Egenkapital24.125.50827.721.43228.552.23326.269.75623.334.23023.011.36818.576.719
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser164.9242.575.706752.7011.054.1181.076.2401.271.0781.225.313
Gældsforpligtelser164.9242.575.706752.7011.054.1181.076.2401.271.0781.225.313
Forpligtelser164.9242.575.706752.7011.054.1181.076.2401.271.0781.225.313
Passiver24.290.43230.297.13829.304.93427.323.87424.410.47024.282.44619.802.032
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.11.2021
2019
20.11.2020
2018
16.11.2019
2017
16.11.2018
2016
20.11.2017
2015
21.11.2016
Afkastningsgrad Na.0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 17,4 %22,3 %13,2 %15,0 %16,8 %19,3 %38,6 %
Payout-ratio 83,3 %102,1 %185,1 %38,1 %25,5 %81,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-428,8 %Na.-729,7 %-4.323,3 %-14.345,5 %-27.520,5 %
Soliditestgrad 99,3 %91,5 %97,4 %96,1 %95,6 %94,8 %93,8 %
Likviditetsgrad 2.070,5 %217,6 %853,9 %97,7 %98,3 %98,9 %99,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for BJJ0896 Holding ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2020/21 er aflagt i DKK.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 21 - 30. 06. 22 for BJJ0896 Holding ApS.